تاچ و شیشه تمامی مدل های موبایل hotwav


تاچ گوشی hotwav venus R2

تاچ گوشی hotwav venus R2

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R2 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

185 تومان 200 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus R3

تاچ گوشی hotwav venus R3

گوشی hotwav venus r3 و hotwav venus r6 تاچ ها این دو موبایل یکی هستن یعنی از لحاظ ظاهر یکی هستن اما مشخصات فرق دارد . تاچ هایی که میاریم از خود شرکت hotwav میاریم کاملا اورجینال و شیشه با کیفیت مثل اصلی درصد شکستگی بسیار پایینی دارند.

165 تومان 180 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus R6

گوشی hotwav venus r3 و hotwav venus r6 تاچ ها این دو موبایل یکی هستن یعنی از لحاظ ظاهر یکی هستن اما مشخصات فرق دارد . تاچ هایی که میاریم از خود شرکت hotwav میاریم کاملا اورجینال و شیشه با کیفیت مثل اصلی درصد شکستگی بسیار پایینی دارند.

165 تومان 180 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus R7

تاچ گوشی hotwav venus R7

185 تومان 200 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus R8

تاچ گوشی hotwav venus R8

185 تومان 200 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus R9

تاچ گوشی hotwav venus R9

185 تومان 200 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus R10

تاچ گوشی hotwav venus R10

185 تومان 200 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus R12

تاچ گوشی hotwav venus R12

185 تومان 200 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus R18

تاچ گوشی hotwav venus R18

185 تومان 200 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus x10

تاچ گوشی hotwav venus x10

155000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus x11

تاچ گوشی hotwav venus x11

تماس بگیرید 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus x12

تاچ گوشی hotwav venus x12

175000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus x14

تاچ گوشی hotwav venus x14

165000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus x15

تاچ گوشی hotwav venus x15

175000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus x16

تاچ گوشی hotwav venus x16

175000 تومان 195000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus x17

تاچ گوشی hotwav venus x17

تماس بگیرید 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus x19

تاچ گوشی hotwav venus x19

155000 تومان 195000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav venus x20

تاچ گوشی hotwav venus x20

تماس بگیرید 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

تاچ گوشی hotwav cosmos v8 lite

تاچ گوشی hotwav cosmos v8 lite

185000 تومان 195000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان